MENSPRIDE

Overview

เทคโนโลยีทางการแพทย์ สำหรับเพิ่มขนาดความเป็นชายและแก้ปัญหารูปทรงไม่ได้สัดส่วน ด้วยการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาเสาสอง ผลลัพธ์จึงถาวรและดูเป็นธรรมชาติอย่างที่ไม่มีวิธีใดทำได้มาก่อน

Self-Collagen Implant หรือการปลูกถ่ายคอลาเจนแคปซูลของตัวเอง เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ล้ำหน้าและปลอดภัยที่สุดโดยไม่พึ่งพาการผ่าตัด และเป็นเทคโนโลยีเดียวในปัจจุบันที่สามารถเพิ่มขนาดได้ทั้งส่วนหัวและลำอวัยวะเพศ จึงมั่นใจในความสมส่วนของผลลัพธ์ได้อย่างแน่นอน

#ไม่ต้องผ่าตัด #ไม่ต้องพักฟื้น

#ปลอดภัย100% #ไม่เสี่ยงกับสารแปลกปลอม

#ดูเป็นธรรมชาติ #ผลลัพธ์ที่ชัดเจนนานกว่า10ปี

Review : ส่วนหัว (Glands Augmentation)

 
 

Review : ส่วนแท่ง (Penile Shaft Augmentation)

 

นวตกรรมล่าสุด(innovation) : การปลูกถ่ายคอลาเจนแคปซูลตัวเอง

เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด คิดค้นโดยแพทย์เฉพาะทาง ด้านทางเดินปัสสาวะ (urology) ได้รับการตีพิมพ์และจดสิทธิบัตรอย่างแพร่หลายในระดับนานาชาติ และผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาจากประเทศเกาหลี (KFDA) Self-Collagen Implant หรือ การปลูกถ่ายคอลาเจนแคปซูลของตัวเอง จึงเป็นวิธีเพิ่มขนาดของอวัยวะเพศที่ใหม่และได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ทั้งในแง่ของความปลอดภัย (non-surgical ) การคงรูปร่างไม่เปลี่ยนแปลง (no migration and no distortion) และระยะเวลาในการคงสภาพ (semi-permanent > 10ปี)

Self-Collagen Implant หรือการปลูกถ่ายคอลาเจนแคปซูลของตัวเอง คือ เทคนิคในการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเนื้อเยื่อ(คอลาเจนชนิดดี)ขึ้นมาเอง ในบริเวณที่ต้องการ  ทำได้โดยการปลูกถ่ายตัวกระตุ้นที่มีคุณสมบัติเฉพาะในการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างคอลาเจนแคปซูลขึ้นมา แทนที่อนุภาคของตัวมันเอง ซึ่งตัวกระตุ้นดังกล่าว คือ อนุพันธ์เชิงซ้อนของน้ำตาล glucose ที่มีขนาดโมเลกุลจำเพาะ (ตัวกระตุ้นจดสิทธิบัตรเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับการค้มครองในหลายประเทศทั่วโลก ในประเทศไทยมีเพียงที่นี่ที่เดียวเท่านั้นที่ได้รับสิทธิการจัดจำหน่าย) นอกจากจะปลอดภัย ไม่มีผลต่อต้านจากร่างกายแล้ว ยังสามารถสลายตัวได้ตามธรรมชาติอีกด้วย ซึ่งตัวกระตุ้นดังกล่าวสามารถเพิ่มขนาดให้กับอวัยวะในทันทีหลังการปลูกถ่าย และจะสลายตัวหมดไปจากร่างกายได้อย่างปลอดภัยภายในเวลา1-2ปี (100% biodegradable) โดยระหว่างการสลายของตัวกระตุ้น จะเกิดกลไกพิเศษกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเนื้อเยื่อและคอลาเจนแคปซูลขึ้นมาแทนที่อนุภาคของตัวมันเอง ขนาดอวัยวะเพศจึงใหญ่ขึ้นแบบถาวรไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าสารตัวกระตุ้นจะสลายตัวหมดไปแล้วก็ตาม ถือเป็นนวตกรรมที่ล้ำหน้าที่สุดในปัจจุบันที่ไม่ต้องพึ่งการผ่าตัด ให้ผลลัพธ์เทียบเท่าการผ่าตัดปลูกถ่ายผิวหนังเลยทีเดียว

การปลูกถ่ายคอลาเจนแคปซูล มีจุดเด่น คือ ไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องพักฟื้น สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ในทันที ทำได้โดยการฉีดตัวกระตุ้นลงไปที่เนื้อเยื่อชั้นล่างของอวัยวะเพศ ใช้เวลาเพียง 15-30 นาที นอกจากนี้หลังทำ อวัยวะเพศยังมีลักษณะตามธรรมชาติเหมือนเดิม ไม่สามารถรู้ได้เลย ว่าผ่านการเพิ่มขนาดมาก่อน ปริมาณของตัวกระตุ้นจะเป็นตัวกำหนดขนาดที่เพิ่มขึ้น ในกรณีที่คนไข้ผ่านการปลูกถ่ายคอลาเจนแคปซูลมาแล้วแต่ยังไม่พอใจกับขนาด ก็สามารถฉีดเพิ่มเติมในภายหลังได้อีกด้วย

นอกจากการเพิ่มขนาดอย่างเป็นธรรมชาติ การปลูกถ่ายคอลลาเจนแคปซูลนี้ยังสามารถแก้ปัญหาอวัยวะเพศผิดรูป ทั้งจากสาเหตุโดยกำเนิด และจากการฉีดสารแปลกปลอมหรือเติมเต็มประเภทอื่นที่มักจะเคลื่อนตัว(migration) และแทรกซึม(diffusion)จากตำแหน่งที่ฉีดไปในเนื้อเยื่อส่วนอื่นได้อีกด้วย

มีความเสี่ยงสูง : การผ่าตัดปลูกถ่ายผิวหนัง

ในอดีตการเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายอย่างถาวรทำได้เพียงวิธีเดียว ด้วยการผ่าตัดเสริมแท่งซิลิโคน ร่วมกับการปลูกถ่ายผิวหนังจากสะโพก ซึ่งเทคนิคการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อจากส่วนอื่นนี้ ยังมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในตัวศัลยแพทย์อย่างมาก และยังมีข้อจำกัด คือความรู้สึกที่ไม่เป็นธรรมชาติจากแท่งซิลิโคนและเนื้อเยื่อส่วนอื่นที่มาห่อหุ้ม ที่สำคัญ คือไม่สามารถเพิ่มขนาดของส่วนหัวอวัยวะเพศได้ (Glans) ซึ่งทำให้ผลที่ได้ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน

อันตรายมาก : การฉีดสารเติมเติมประเภท HA

ส่วนวิธีอื่นๆ เช่น การฉีดสารเติมเต็มประเภท Hyaluronic Acid (HA) หรือไขมันตัวเอง แม้จะปลอดภัยกว่าการผ่าตัด แต่ยังมีข้อจำกัด คือ จะคงตัวอยู่ได้ในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น (น้อยกว่า1ปี) และมักพบปัญหาอวัยวะเพศผิดรูปในภายหลังอยู่เสมอ เนื่องจาก HA และ ไขมันตัวเอง มักสลายตัวได้ง่าย อีกทั้ง ยังเคลื่อนตัว(migration) และแทรกซึม(diffusion)จากตำแหน่งที่ฉีดไปในเนื้อเยื่อส่วนอื่นได้อีกด้วย

Safety

Self-Collagen Implant หรือการปลูกถ่ายคอลาเจนแคปซูลของตัวเอง ได้รับการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในผู้ชายเกาหลีกว่าแสนคน คนภายในเวลา 20 ปี ได้รับการรับรองโดยองค์การอาหารและยาจากประเทศเกาหลี(KFDA) ถึงความปลอดปลอดภัย ไม่มีผลต่อต้านจากเนื้อเยื่อของร่างกาย (bio-compatible) และสลายตัวตามธรรมชาติได้ 100% (bio-degradable)

 

ได้รับการจดสิทธิบัตรจาก US PATENT : วิธีการและเทคนิค Self-Collagen Implant ได้รับการคุ้มครองทั่วโลก

 

ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติทั้งใน Europe และ America

Advantages

  1. สะดวก ใช้เวลาทำการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อตัวเองเพียง 15-30นาที
  2. สามารถเพิ่มได้ทั้งขนาดและแก้ไขรูปร่างที่ผิดปกติไม่ได้รูปได้ด้วย
  3. ไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องพักฟื้น ใช้วิธีทำฉีดตัวกระตุ้นเนื้อเยื่อลงที่ผิวชั้นล่างของอวัยวะเพศ
  4. ไม่มีแผลจึงไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้ทันทีหลังการรักษา
  5. เริ่มมีเพศสัมพันธ์ได้ในเวลาเพียง 2 สัปดาห์
  6. เป็นเทคโนโลยีเดียวในปัจจุบันที่เพิ่มขนาดได้ทั้งส่วนหัว และส่วนลำอวัยวะเพศ โดยขนาดหน้าตัดสามารถเพิ่มได้ถึง 100% (ขึ้นกับขนาดที่คนไข้ต้องการเพิ่ม)
  7. อวัยวะเพศสามารถคงรูปได้นานเป็น 10ปี โดยไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่าง อันเนื่องมาจากการเคลื่อนที่ของสารเติมเต็ม
  8. อวัยวะเพศคงลักษณะตามธรรมชาติ ไม่มีรอยแผล ไม่ทิ้งแผลเป็น จึงดูไม่ออกว่าผ่านการเพิ่มขนาดมาก่อน
  9. หลังจากการเพิ่มขนาดในครั้งแรก ยังคงสามารถเติมขนาดเพิ่มในภายหลังได้ (ขึ้นกับความพอใจ)

Promotion

UpSize เพิ่มความมั่นใจ ขยายขนาด
 เริ่มต้น 200,000
 
(ขึ้นกับขนาดที่ต้องการ)
 
นวัตกรรมตัวยา “Dextran : Glucose polymer”
กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
ผลเทียบเท่าการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ
 
ปลอดภัย100% เห็นผลทันที ไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องพักฟื้น ผลถาวรกว่า10ปี
( เริ่มมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่ได้ใน 2 สัปดาห์ )
 
Powered by MakeWebEasy.com