ERECTILE DYSFUNCTION (ED)

ปัญหาการแข็งตัว (Erectile Dysfunction)
 
การแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย ( ED : Erectile Dysfunction ) สาเหตุกว่า 80% เกิดจากความเสื่อมของหลอดเลือดฝอย ใน Corpus Carvonosum ที่มีหน้าที่ในการขยายและพยุงการแข็งตัว ( Erection ) ซึ่งเป็นความเสื่อมที่เกิดได้เมื่ออายุมากขึ้น หรือเกิดจากความเครียด และปริมาณไขมันไขมันในเลือด ทำให้ประสิทธิภาพการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายไม่เต็มที่เหมือนเดิม จนกระทั่งไม่แข็งตัวเลยในที่สุด

Physical Theraphy : LSWT

การรักษาด้วยเครื่องมือเฉพาะทาง ประเภทคลื่นกระแทกแบบเส้นตรง (Linear Shockwave Theraphy : LSWT) จะส่งพลังงานไปกระตุ้นเนื้อเยื่อฟองน้ำ (Corpus Carvonosum) ในอวัยวะเพศชายให้เกิดการสะเทือนแบบอ่อนและเหนี่ยวนำให้เกิดการสร้างหลอดเลือดใหม่ (Neovasculalization) ทำให้การไหลเวียนตลอดจนการคั่งของเลือดดีขึ้น ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการไม่แข็งตัวที่ต้นเหตุอย่างถาวร

 

StemCell Therapy : P-shot

มีการศึกษาพบว่า ในเลือดของเรามี Platlet Stemcell ที่มีคุณสมบัติในการหลั่ง Growth Factor ซึ่งเป็น Nature Healing Stemcell ตามธรรมชาติ กระตุ้นการซ่อมแซมระดับเซลล์ รักษาอวัยวะที่บาดเจ็บ หรือเสื่อมตามวัยได้ โดยทำเป็นสารสกัดจากเลือดของเราเอง ไม่มีสารแปลกปลอมหรือการต่อต้านระดับเซลล์ 100%

P-shot คือการสกัด Platlet Stemcell จากเลือดให้มีความเข้มข้นขึ้นมากถึง 10-20x แล้ว ฉีดกลับเข้าไปในเนื้อเยื่อฟองน้ำของอวัยวะเพศ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการซ่อมแซมหลอดเลือดฝอยให้แข็งแรง เพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บเลือด หรือคงสภาพขณะแข็งตัวได้ เป็นการรักษาการแข็งตัวไม่เต็มที่ (Erectile Neovascularization Dysfunction) สาเหตุของปัญหา โดยไม่ต้องใช้ยา P-shot คือ นวัตกรรม Cell Therapy

Duo Treatment

หลังการรักษาอาการไม่แข็งตัวด้วยทั้ง 2 วิธี ( Li-ESWT & P-shot) พบว่ามีการเกิดระบบเส้นเลือดฝอยใหม่ (Neovascularization) แตกแขนงเพิ่มขึ้นภายในอวัยวะเพศ (Corpus Carvonosum) หลังการรักษาแล้ว 6 เดือน

และจากวัดผลการแข็งตัวอย่างเป็นระบบ (International Index of Electile Function, IIEF) พบว่า คนไข้มากกว่า 85% มีการแข็งตัวที่ดีขึ้นภายใน 1 เดือน และให้ผลลัพธ์ที่ยาวนานถึง 8-12 เดือน

Promotion

การเพิ่มการแข็งตัว / รักษาอาการอวัยวะเพศไม่แข็งตัว
PROMOTION 39,990
2wk-theraphy (LSWT+P-shot)
เห็นความเปลี่ยนแปลงในครั้งแรกที่ทำ
Powered by MakeWebEasy.com